top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Johannes-kretsen

Velkommen til Johannes-kretsens nettsider. For mer info om hva vi står for, trykk på ‘Om oss’ og/eller ‘Historikk.’

For informasjon om retreater og andre hendelser, se 'Hendelser' og 'Siste nytt.'

Vår visjon er at det også i fremtiden skal være rom for klassisk
kristendom i Den norske kirke, og dette jobber vi for.

 

Vi har utspring fra Carissimi, som dere kan lese mer om i ‘historikk-delen.’

 

Vi vil gjerne leve i denne enkle bønnen: «Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm deg over meg en synder!»

Finn siste nytt

Hva er egentlig Johannes-kretsen?

Her finner dere informasjon

om kommende hendelser

 

 

 

 

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom

deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du,

Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at

verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har

gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:

jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett.

 

 

Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker

dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg

vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den

du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

 

Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg,

og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn

kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du

har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem
.

Jesus, Joh 17,20-26 (NO30)

bottom of page